Omlet Bloggen

Din guide til eggklekking steg for steg

 

Så lenge hønene dine legger egg kan du klekke og ruge kyllinger året rundt; Likevel er det mest populært å gjøre dette om våren. Å oppdra dine egne kyllinger kan være en utrolig spennende og givende prosess. Det er ingenting bedre enn å se kyllingene du selv har klekket og ruget vokse opp, og være sikker på at de får det beste livet helt fra start til slutt.Inkubasjonstiden for hønseegg er normalt sett på 21 dager. For å maksimere sjansen for at kyllingene som klekkes er sunne og friske, er det beste alternativet å bruke en kunstig inkubator, også kalt rugemaskin. Her er vår steg for steg guide for hvordan du klekker og ruger kyllinger:

1. Tenk langsiktig

Før du starter er du nødt å ha en plan for hva du skal gjøre med kyllingene så snart de har klekket. Det estimeres at røflig 25-50% av alle egg ikke vil klekke, enten fordi de ikke har blitt befruktet eller grunnet uhell under rugingen. Blant de eggene som klekker er det ca. en 50/50 fordeling for hvilket kjønn kyllingen blir. Alle ønsker høner, og få trenger haner, så det er et dilemma for hva man skal gjøre med sistnevnte. Felles for mange raser er at haner ikke tolererer hverandre og vil sloss voldsomt med mindre de separeres helt.

2. Egg

Først av alt må du være ganske sikker på at eggene er befruktet; skaff dem helst fra en god oppdretter/gårdseier. Egg fra enkelte raser er relativt dyre, så alle egg som ikke klekker vil koste deg penger. Likevel kan oppdretteren ikke gi deg en 100% garanti på at eggene dine er befruktet, men en erfaren en kan være ganske sikker på akkurat dette. 

Eggene burde ikke være misformede eller ha noen synlige defekter. Sprekker i skallet er nei-nei. Defekter i eggeskallet kan resultere i at kyllingen har problemer med å klekke, at den blir deformert eller at kyllingen ikke utvikler seg i det heletatt.

Så snart du har eggene er det en god skikk å desinfisere dem med et egg-desinfiseringsmiddel. Egg er veldig porøse, og embryoene får oksygen og vann gjennom skallet sitt. Om det er toksiner eller bakterier på eggeskallet kan det sette embryoen i fare.

3. Før en dagbok

Det er en god idé å føre en dagbok når du oppdrar kyllinger. Dette inkluderer å nummerere eggene og å holde en daglig oversikt over hvert av eggenes vekt. Et egg under utvikling vil veie mindre og mindre i løpet av de 21 dagene de inkuberes; vekten reduseres med 10-15% av originalvekten over tid. Når egget i rugemaskinen ikke mister noe vekt betyr det vanligvis at det ikke foregår noe aktivitet inne i egget.

4. Inkubator

Vend eggene

Velg inkubatoren din nøye. Enkelte rugemaskiner, slik som Brinsea Mini II, har en innebygd automatisk vende-mekanisme, noe som sparer deg mye tid og anstrengelse. Hvert egg må vendes hvert 90. minutt under rugingen for at embryoen skal posisjonere seg perfekt inni egget. En rugende høne snur eggene sine naturlig når hun beveger seg rundt i reiret, og Brinsea Mini II simulerer den naturlige vendeprosessen som skjer når en høne tar vare på eggene sine. Hvis inkubatoren din ikke har en automatisk vende-mekanisme må du vende eggene manuelt. Det er derfor god skikk å markere alle eggene med en giftfri markørtusj for å være sikker på at alle eggene blir snudd på hver gang du ser til rugemaskinen.

Temperaturkontroll

En god rugemaskin vil holde en jevn, kontrollert temperatur under lokket. Vår anbefaling er Brinsea Mini II rugemaskin. Den optimale temperaturen for å klekke egg er 37.5 grader Celcius. Dersom temperaturen går over eller under en viss terskel, burde inkubatoren reagere. Temperaturen i rommet inkubatoren oppholdes i er derfor ekstremt viktig, ettersom det vil påvirke temperaturen inne i rugemaskinen. Du vil åpne den stadig vekk når du kontrollerer eggene, så det er veldig viktig at eggene ikke får et temperatur-sjokk i prosessen – det kan nemlig ta livet av fostrene. Vi anbefaler derfor å holde en konstant temperatur på rundt 25 grader i rommet rugemaskinen oppholdes i. Rommet burde dessuten være trekkfritt.

Kontroll av luftfuktighet

En god rugemaskin sørger for at det er litt luftfuktighet inni maskinen. Det optimale fuktighetsnivået er 40-50% for egg under ruging, men nivået burde økes noe fra og med dag nummer 19, for å få eggskallene til å mykne litt slik at kyllingene lettere kan trenge gjennom skallet. I Brinsea II Mini er det to vannbeholdere som sørger for luftfuktighet; fyll én av beholderne hver dag, og fyll opp begge fra og med den 19. dagen. Denne rugemaskinen trenger du heller ikke å åpne for å fylle beholderne, noe som er veldig praktisk; du ønsker jo helst å unngå å åpne inkubatoren for ofte for å bevare temperaturen. Det er også helt normalt at dugg legger seg på innsiden av lokket etter et par dager grunnet mye fuktighet i luften.

5. Daglig rutine

Nedkjøling

Dag nummer 7 er viktig. Først av alt må du starte med å kjøle ned eggene i en halvtime hver dag; det er best å gjøre dette til omtrent samme tid hver dag. En praktisk inkubator har gjerne en vifte og en innstilling som gjør at du kan konfigurere en daglig automatisk nedkjølingstid. Har ikke rugemaskinen din dette er du nødt å manuelt ta eggene ut av maskinen. Nedkjølingstemperaturen burde ikke være så lav at eggene får et temperatur-sjokk – det er nok med en forskjell på 2-5 grader Celcius.

Egg i utvikling regulerer sin egen temperatur når de utsettes for et kjøligere miljø – det er slik hønemor vet forskjellen på levende og døde egg. Når hun går fra reiret for å spise og drikke vil de døde eggene bli kalde nesten med en gang. Når hønemor returnerer vil hun kvitte seg med de døde eggene fra reiret.

Egglysing

Det er lurt å starte med egglysing seinest den 7. dagen. Ved å lyse på eggene vil du kunne finne ut av hvilke egg som er under utvikling og hvilke som er døde. Dersom et egg ikke viser noe tegn til liv på dag nummer 7 vil det ikke klekkes. Det er meget viktig å fjerne de døde eggene etterhvert som de oppdages; hvis ikke vil de starte å råtne inne i rugemaskinen. Fra den 7. dagen til eggene klekkes er det lurt å lyse på eggene regelmessig. Det er ikke nødvendig å gjøre dette daglig ettersom det ikke foregår noe spesiell progress fra dag til dag, men det er en god skikk å gjøre dette hver 3. eller 4. dag. Ved å både veie og lyse på eggene får du normalt sett en god indikator på om eggene lever eller ikke.

Fra dag 7-19 burde du ha en daglig rutine for eggene dine: daglig nedkjøling og veiing, samt å lyse på de inniblant.

6. Hatching

Dag nummer 19 markerer det neste viktige steget. Nå må du slutte å vende på dem og kjøle dem ned, og legge ut en klekkematte inne i inkubatoren. Klekkematten er for å unngå at kyllingene sklir på overflaten i rugemaskinen på sin første levedag. I tillegg må du også øke luftfuktigheten til minst 65%. Bruker du Brinsea Mini II kan du oppnå dette ved å fylle opp begge vannbeholderne inni rugemaskinen. 

I løpet av denne perioden vil eggene starte å bevege på seg: inni egget holder kyllingene på å posisjonere seg selv perfekt for å kunne bryte seg ut av skallet. Du er kanskje fristet til å se til eggene stadig vekk, men på dette tidspunktet er det best å la de være alene, og heller inspisere eggene hver 6. time.

Rundt den 20. dagen pleier kyllingene å hakke ut et lite hull i skallet sitt, og trekker med dette sine første åndedrag. Det beste er å la de være alene når dette skjer. Ikke hjelp de ved å utvide hullet eller å knuse skallet for dem. Dette vil de gjøre selv når de er klare. Før den tid får de også inntatt alle næringsstoffene fra eggeskallet sitt, så det er livsviktig at de forblir inne i egget for nå.

De fleste hønseraser klekker på dag nummer 21., med unntak av noen få raser som klekker på dag 20 eller 22. Ikke hjelp kyllingene med å klekke, de burde klare dette selv – det er tross alt deres første styrkeprøve. Hjelp bare til hvis kyllingen er veldig sent ute (sammenlignet med de andre kyllingene i inkubatoren), og/eller hvis eggeskallet er veldig tykt og kyllingen tydelig sliter med å komme seg ut over en lengre tidsperiode.

Så snart kyllingene har klekket så lar du de være i inkubatoren i 24 timer. Siden de har spist all næringen de har fått gjennom eggeskallet er de ikke sultne. Inkubatoren sørger for at de har rett mengde luftfuktighet og temperatur inne i inkubatoren.

Se gjerne vår glimrende egg-klekkevideo for å se hvor lett det er å oppdra kyllinger!

This entry was posted in Kjæledyr


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *